Řešení příkladu 44

Ze zadání si můžeme odvodit dvě neznáme.
věk 1.................x
věk 2.................y

Také si dokážeme odvodit dvě jednoduché rovnice
x = 6y
(x+8) = 4*(y+8)

8 k x i y připočítame, protože druhá rovnice vyjadřuje situaci o osm let - to znamená, že věk 1 (x) i věk 2 (y) se zvětší o 8.

Nás zajímá proměnná "x", proto si z první rovnice vyjádříme "y". (abychom mohli v druhé rovnice dosadit místo "y", jeho vyjádření pomocí "x" a dopočítali tak rovnou hodnotu "x").

y = x/6
(x+8) = 4*(x/6 + 8)
x + 8 = 4x/6 + 32       /*6
6x + 48 = 4x + 192
2x = 144
x = 72

Když chceme zjistit správnou odpověď, musíme ještě odpočítat výsledek "x" od čísla 100. Když nechápete proč, pročtěte si ještě jednou otázku na konci zadání. Tak tedy 100 – 72 = 28. Správná odpověď je proto e).

© Všechna práva vyhrazena, 2011