Výuka a príprava TSP, OSP


Kritické myšlení TSP

Jedná se o prověření schopnosti studenta kriticky zhodnotit určitou situaci, resp. Předložené informace.
Při řešení mohou nastat dvě situace:

  1. Ihned víme správnou odpověď, kterou zaznačíme, protože ostatní možnosti nepřicházejí v úvahu
  2. Správnou odpověď neznáme a postupujeme vylučovací metodou a od nejméně pravděpodobných možností se dostáváme ke správné odpovědi.

Co se může v kritickém myšlení vyskytnout: posouzení informací z oblasti přírodovědy, vědy o zemi, technice, zdraví, lidském organismu, interpretace předpisů, umění, sport, či volný čas

Řešení příkladů

Omlouváme se za komplikace. Na řešeních pracujeme a brzy je zveřejníme.