Výuka a príprava TSP, OSP


Kulturní přehled TSP

Kulturní přehled ověřuje obecné schopnosti studenta orientovat se v humanitně zaměřených předmětech a jeho celkový přehled o dění okolo sebe. Tuto oblast není snadné se obstojně naučit za několik málo dnů, či týdnů, avšak lze si udělat základní přehled, pomocí kterého se dají některé odpovědi i logicky vyvodit.

V této části se můžeme setkat s: Ukázkami cizojazyčných písem, cizími slovy, latinskými příslovími, kulturou (výtvarné umění apod.), geografie (Evropa i svět), dějinné události, náboženství, osobnosti (ČR, svět), mezinárodní organizace

Tuto část doporučujeme většinou nechat si spíš na druhou polovici TSP, protože většina studentů nemá dostatečný přehled v tom co je v této části vyžadováno.