Výuka a príprava TSP, OSP


Prostorová představivost TSP

V této části je nutné mít schopnost myšlenkově se zorientovat v prostoru. Studenti si často musí dokázat představit polohu různých objektů, a na základě této představy dělat závěry o podobnosti navrhovaných možností s originálem. Ti, kteří nemají prostorovou představivost vyvinutou až tak dobře, mohou tyto úlohy taky úspěšně řešit, ačkoliv jim to trvá déle.

Většině studentů doporučujeme nechat si tuto část na druhou polovinu testu, protože dobře vyvinuté prostorové myšlení nemá moc lidí. Následkem toho jsou pak pro většinu studentů tyto úlohy zdlouhavé s vysokým rizikem chyb. Jako u každé části, tak i u této se oplatí vyselektovat si lehčí příklady, a věnovat se pouze nim.

Řešení příkladů

Omlouváme se za komplikace. Na řešeních pracujeme a brzy je zveřejníme.