Výuka a príprava TSP, OSP


Verbalní myšlení TSP

Pro úspěch v této části je nutné osvojit si schopnost pohotově využívat jazykových znalostí a principů jazyka jako celku, a to jak v mluvené, tak i psané podobě. Pro zvládnutí není až tak nutné mít dopodrobna nastudovanou aktuální gramatickou situaci, jako spíše celkové porozumění problematice..

Okruhy verbálního myšlení: skládání slov, dokonavost a nedokonavost, slovesné rody a významy, pravdivost vzhledem k významu

Mnoho úloh z tohoto odílu zvládne většina studentů, a proto doporučujeme věnovat se této části v první polovině testu. Na druhé straně, obsahuje tato část taky úlohy, pro které je nutné orientovat se v problematice českého jazyka poněkud lépe. V takovýchto úlohách pak student lehce udělá chybu, když se mylně domnívá, že problematice rozumí.