Výuka a príprava TSP, OSP


Analytické myšlení TSP

V této části studenti využijou obecnou schopnost myšlenkově rozkládat celek na jednotlivé části a s nimi potom dále pracovat. Důležitá je i schopnost odvodit z celku dílčí části problematiky. Typicky se proto užívají výrazy typu nejvýše, alespoň, právě, apod., jejichž významu je nutno porozumět. V této oblasti se setkáváme především se všemi možnými druhy množin a taky s různymi typy příkladů z oblasti výrokové logiky.

Většina příkladů této části je poměrně časově náročná, a většině studentů doporučujeme udělat ji spíš ve druhé polovině testu. Na druhé straně pro mnohé může být táto část atraktivnější než například kulturní přehled, protože když student pochopí princip, dokáže se výsledku dopočítat s poměrně nízkou pravdepodobností chyby.

Řešení příkladů

Omlouváme se za komplikace. Na řešeních pracujeme a brzy je zveřejníme.