Výuka a príprava TSP, OSP


Numerické myšlení TSP

nebo

Pro úspěšné zvládnutí této části je třeba zvládnout různé matematické operace. Příklady v této části se dají někdy vypočítat poměrně rychle, bez zdlouhavého uvažování. Na to je však potřeba v číslech přímo uvažovat, nikoliv je jen používat.

V této části se můžete setkat s následujícími typy příkladů: určování části z celku, uspořádání čísel, slovní úlohy, řady, ciferné součty, operace, dělitelnost, logaritmus, rovnice, stejné součty, odhalení chyby, šifra, řetězec rovnic, propletené řady, symboly v rovnicích, porovnávání, posloupnosti.

Tato část je pro většinu studentů celkem příjemná, a doporučujeme řešit ji na začátku testu, protože většina příkladů není moc dlouhá, a zároveň docela exaktní (není u nich tolik pochybností jako třeba u kritického myšlení).

Řešení příkladů

Omlouváme se za komplikace. Na řešeních pracujeme a brzy je zveřejníme.