Výuka a príprava TSP, OSP


Symbolické myšlení TSP

nebo

V této části se setkáme s úlohami, obsahujícimi symboly, které vyjádřují různé zástupné znaky, nebo události. Setkáme se tu často i s úlohami na hledání rozdílů, nebo posloupnosti. V této části se často setkáme s otravnými úlohami, kde je nezbytné pouze pracně počítat (příklady, kde je nutno např. spočítat hodnotu nápisu, když jsou zadány pravidla počítaní). Na druhé straně se zde setkáme i s úlohami podobnými numerickému myšlení.

Co zahrnuje symbolické myšlení: kódování číslic, posloupnost symbolů, symboly s vlastnostmi, vztahy mezi symboly, šachovnice, hodnota výrazu, symbolický kód.

Většina studentů tuto část celkem dobře zvládá, a doporučujeme proto vypočítat ji v první části přijímacího řízení.

Řešení příkladů

Omlouváme se za komplikace. Na řešeních pracujeme a brzy je zveřejníme.